2021 Dijital Oyunlarda Farkındalık (Fırsat ve Riskler) Çalıştayı Sonuç Raporu

 

2020 başlarında ortaya çıkan ve hızla dünya geneline yayılan Covid 19 pandemisi birçok sektörü etkilediği gibi Dijital Oyun sektörünü de etkiledi. Bu dönemde Dijital Oyun sektörü benzeri görülmemiş bir büyüme yaşadı. Özellikle pandeminin yoğun olduğu ve insanların zamanlarını evde geçirmek zorunda kaldığı dönemde, insanların yapabileceği aktiviteler kısıtlandığından dijital oyunlara ilgi fazlasıyla arttı. Dijital oyunlarda anlık kullanıcı sayısında birçok oyun platformunda tüm zamanların rekoru kırıldı. Bu kapsamda;

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından organize edilen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğinin desteği ve konularında uzman yetkililerin katılımı ile 1 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi olarak Dijital Oyunlarda Farkındalık (Fırsat ve Riskler) çalıştayı düzenlendi.

 

Çalıştay konu başlıkları şu şekildeydi:

  • Pandeminin Dijital Oyunlara Etkisi
  • Dijital Oyunlar ve Türk Aile Yapısı
  • Dijital Oyunlara Siber Zorbalık ve Çocuk İstismarı
  • Dijital Oyunlara Siber Zorbalık ve Çocuk İstismarının Engellenmesine Yönelik Öneriler
  • Dijital Oyunların Çocuklar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri
  • Türkiye Dijital Oyun Sektörü
  • Dijital Oyunlarda Sınıflandırma ve Derecelendirme
 

Çalıştayda pandeminin dijital oyunlara etkileri olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alındı. Pandeminin çocuklar üzerindeki etkisi, Türk aile yapısı göz önünde bulundurularak irdelendi. Dijital platformlarda çocuk istismarı ve siber zorbalığın sebepleri, bu suçların engellenmesi ve durdurulmasına yönelik tavsiyeler sunuldu. Dijital oyun bağımlılığı konusunda koruyucu ve önleyici politikalar geliştirme süreçlerinde yapılması gerekenler gibi birçok konu ele alındı. Dijital oyunlarda derecelendirme ve sınıflandırmanın üzerinde duruldu. Dijital oyunlar sektörü, sektörden uzmanların bakış açısı ile değerlendirildi.
Detaylı bilgi ve çalıştay sonuç raporuna, ''Dijital Oyunlarda Farkındalık (Fırsat ve Riskler) Çalıştayı Sonuç Raporu'' linkinden ulaşabilirsiniz.