ULUSLARARASI ÇOCUK VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ETKİNLİKLERİ “DİJİTAL OYUNLAR” TEMASIYLA BTK’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Etkinlikleri bu sene “Dijital Oyunlar” temasıyla 9 – 11 Ekim tarihleri arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleşti.

Tarih: 9 Haziran 2018
Yazar:
Grafikler:
Okunma: 1514

Sınıf

Üç gün boyunca devam eden etkinlikler kapsamında birinci gün, “Çocuklar için Kodlama Eğitimi” ile ailelere yönelik “Bilgi Toplumunda Aile Eğitimi” programları gerçekleşti. Prof. Dr. Veysi İşler tarafından 32 öğrenciye “Kodlama” ve “Güvenli internet” eğitimleri verildi. Çocukların interneti güvenli kullanmalarını amaçlayan “Güvenli İnternet Macerası” oyunu ile hem eğlenen hem de öğrenen çocuklar, eğitimlerden sonra “Katılım Sertifikası” almaya hak kazandı. Aynı şekilde, “İnternet ve Bilgisayar Oyunları” konusu ile “İnternetin Güvenli Kullanımı” konularında eğitime katılan 20 ebeveyne de Katılım Sertifikası takdim edildi.

katılım

Etkinliğin ikinci gününde değişik oturumlarda Dijital Oyunlar Çalıştayları gerçekleştirildi. Çocuk ve Aile Rehberliği, Eğitimde Dijital Oyunların Kullanılması, E-Spor, Dijital Oyun Sektörü ve Dijital Oyunlarda Üretim Süreçleri, Dijital Rekabet ve Topluluk Yönetimi konularında gerçekleşen çalıştaylar; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sektörden uzmanların katılımıyla beş farklı oturumda gerçekleşti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen çalıştayda dijital oyunların olumlu ve olumsuz yönleri ile bunların çocuk ve gençlerin fizyolojik, psikolojik ve zihinsel gelişimleri üzerindeki etkileri tartışıldı. Ailelerin çocuklara yönelik uygulayabilecekleri koruma ve rehberlik faaliyetleri ele alındı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen e-spor çalıştayında, elektronik sporun geniş kitlelerin gerek oyuncu gerekse izleyici olarak ilgi duyduğu önemli bir pazar haline geldiğine değinildi. E-sporun gelecekte olimpiyatlarda yer alabileceğine vurgu yapıldı. Ayrıca, e-spor federasyonun kurularak sporcu yetiştirilmesi ve oyuncuların desteklenmesi; hakem, koç, danışman gibi sektör paydaşlarının desteklenerek yarışma ve turnuvaların düzenlenmesi için uygun sistemin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Salon ekran

Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalıştayda katılımcılar dört gruba ayrılarak dijital oyunların eğitimde kullanılmasına yönelik tespitlerini dünyadan ve ülkemizden örneklerle tartışarak, dijital oyunların eğitimde kullanımına yönelik önerileri değerlendirdiler.

Dijital oyun sektörü çalıştayında ise oyunlarda oluşan negatif algının kırılması ve nitelikli insan kaynağı sıkıntısının çözümlenmesi gerektiği vurgulandı. Gerek yazılı ve görsel medyanın etkisi, gerekse ebeveynlerin eğitilerek oyunlara yönelik oluşan olumsuz algının değiştirilebileceği üzerinde duruldu. Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği ve eğitim müfredatına kodlama ve tasarım derslerinin entegrasyonu ile ilgili önerilerde bulunuldu.
Gerçekleşen çalıştayların sonuç raporları, etkinliğin sonuncu günü gerçekleşen sempozyumda sunuldu.

Etkinliğin üçünde gününde gerçekleşen sempozyumda, Pan European Game Information (PEGI – Avrupa Oyun Bilgi Sistemi) yetkilisi Dirk Bosmans “Dijital Çağda Kullanıcıları Güçlendirmek” başlıklı bir konferans verdi. Konferansta PEGI’nin işleyişi detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca Resmiye Oral tarafından verilen “Güzel ve Çirkinin Dansı Çocuklara Nasıl Yansıyor?” konulu konferansta, şiddet içeren videoların ve bilgisayar oyunlarının insan ve çocuk beyni üzerine olumlu ve olumsuz etkileri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Samur tarafından verilen konferansta ise aileler ve katılımcılar, çocukların oyun bağımlılığından kurtulmalarının alternatif ve önemli bir yolu olarak “Dijital Oyun Tasarımı” konusunda bilgilendirildi.

Son olarak üniversitelerin ve sektörün temsilcileri ile dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerinin farklı açılardan ele alındığı bir panel gerçekleştirildi. Bütün paydaşlar için oldukça verimli geçen etkinlikler, soru ve cevap bölümü ile sona erdi. Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Etkinlikleri ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: http://cocukvebilgiguvenligihaftasi.com/

Paylaş