ÇOCUKLARIN BİLİŞSEL GELİŞİMİNDE YENİ TREND: DİJİTAL OYUNLAR

Tarih: 10 Eylül 2021
Yazar: Hatice Üstün
Grafikler: Burak Özçelik
Okunma: 1185

Oyunlar, insanoğlunun var olduğu tarihten bu yana en önemli iletişim kanallarından, bir çocuğu yetişkin hayata hazırlayan en etkin yollardan biri olmuştur. Oyun ile insan ilişkileri, yardımlaşma, konuşma, bilgi edinme, deneyim kazanma, psikomotor gelişim, duygusal ve sosyal gelişim etkilendiği gibi zihin ve dil gelişimi de etkilenir. Yetişkinler oyunu, çocuğun eğlenmesi, oyalanması için bir uğraşı olarak görmemelidir. Çocuk oynadıkça becerileri artar, yetenekleri gelişir. Oyun aracılığı ile çocuklar,

 • Karar verme,
 • Kurallara uyma,
 • Başkalarına karşı saygılı ve dürüst olma,
 • Grup içinde davranışlarını denetleme,
 • Başkalarıyla iş yapabilme özelliklerini geliştirir.

Günümüz dünyasında teknolojinin ilerleyişi ve teknolojik araçların üretimindeki hız, tüketim toplumu olunması gibi etkenlerle bir araya geldiğinde toplumları, insanları, çocukların hayatını değiştiren ve dönüştüren oldukça etkili bir güç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu dönüştürücü gücün önemli araçlarından biri de dijital oyunlardır. Dijital oyunlar, çocukların ya da öğrencilerin etkileşim içinde öğrenmelerini destekleyen, hızla dönütler alabildikleri, grafik, ses ve animasyonlar yardımıyla derse olan ilgilerini arttırmayı hedefleyen dijital araçlar olarak değerlendirilebilir.

OYUN TEMELLİ ÖĞRENİMİN FAYDALARI
 • Deneyimleyerek öğrenmeye katkı sağlar.
 • Derse odaklanmayı sağlar ve öğrenilenin pekiştirilmesine yardımcı olur.
 • Ders dışı bir etkinlikte farkında olmadan öğrenime katkı sağlar.
 • Çocuklar arasındaki öğrenme farklılıklarını azaltmaya yardımcı olur.
 • İşbirliğini ve iletişimi arttırır.
 • Yarıştırma yolu ile çocuklara rekabet duygusunu aşılar.
 • Oyun oynuyor olmanın getirdiği psikolojik rahatlamayı ve eğlenme duygusunu yaşatır.
 • Strateji geliştirme, problem çözme, çoklu görev bilincinin oluşması gibi gerçek hayatta da kullanılacak birçok fayda sağlar.

Yapılan oyun temelli öğrenimin başarı yüzdesi ise öğrencilerin deneyiminin tam merkezinde etkileşim halinde olmaları ve aktif olarak öğrenme etkinliğinin içerisinde yer almayı istemeleri ile ilgilidir.

EĞİTİMDE KULLANILABİLECEK DİJİTAL OYUNLAR

Pandemi döneminde öğrenimin yüz yüze eğitimden çevrimiçi platformlara taşınmasıyla dijital oyunlar MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından da kullanıma teşvik edilmeye başlandı. Sosyal nitelikli eğitsel elektronik içerik ağı olan EBA (Eğitim Bilişim Ağı )’ dan akıl oyunları, çocuklara matematik, çocuklar için sudoku, uzay fatihi matematik, hareketli yapboz gibi birçok eğitici oyun sunuluyor. Bu oyunlara www.eba.gov.tr sitesinden ulaşılabilir. Buna ek olarak BTK ( Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ) bünyesindeki Güvenli Çocuk sitesinde yer alan oyunlar, çocukların bilişsel, davranışsal ve sosyal gelişimine katkı sağlayacaktır.

Paylaş