2021 Dijital Oyunlarda Farkındalık (Fırsat ve Riskler) Çalıştayı Sonuç Raporu

Tarih: 12 Ocak 2022
Yazar:
Grafikler:
Okunma: 544

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından organize edilen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Bahçeşehir Üniversitesi, Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi, Çukurova Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneğinin desteği ve konularında uzman yetkililerin katılımı ile 1 Aralık 2021 tarihinde çevrimiçi olarak Dijital Oyunlarda Farkındalık (Fırsat ve Riskler) çalıştayı düzenlendi.

Çalıştayda pandeminin dijital oyunlara etkileri olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alındı. Pandeminin çocuklar üzerindeki etkisi, Türk aile yapısı göz önünde bulundurularak irdelendi. Dijital platformlarda çocuk istismarı ve siber zorbalığın sebepleri, bu suçların engellenmesi ve durdurulmasına yönelik tavsiyeler sunuldu. Dijital oyun bağımlılığı konusunda koruyucu ve önleyici politikalar geliştirme süreçlerinde yapılması gerekenler gibi birçok konu ele alındı. Dijital oyunlarda derecelendirme ve sınıflandırmanın üzerinde duruldu. Dijital oyunlar sektörü, sektörden uzmanların bakış açısı ile değerlendirildi.


2021 Dijital Oyunlarda Farkındalık (Fırsat ve Riskler) Çalıştayı Sonuç Raporu
Paylaş