DİJİTAL OYUNLARIN EĞLENCE ARACI OLARAK KULLANIMI

Dijital oyunların ortaya çıkışından bu tarafa uzun zaman geçtiği görülmektedir. Dijital oyunların teknolojinin de gelişmesi ile beraber birçok alanda ve birçok sektörde yerini aldığı görülmektedir. Özellikle pandemi dönemi ile beraber evlerde zaman geçirmenin sıkıcı etkisi sayesinde hızlı bir büyüme kat etmiştir.

Tarih: 25 Şubat 2022
Yazar: Yasin Yoğun
Grafikler: Burak Özçelik
Okunma: 258

Evlerde kapalı kalan insanlar zamanı daha eğlenceli geçirmek için çeşitli arayışlara girmişlerdir. Akıcı bir şekilde ilerlemesi ve zamanın değerlendirilmesi açısından ise dijital oyunlar ön plana çıkmaktadır. Dijital oyunlar teknolojik gelişmeler sayesinde akıllı cihazlarda oynanabilmesi sayesinde kolay ulaşılabilir hale geldiği görülmektedir. Tam da bu noktada dijital oyunların eğlendirici etkisi ortaya çıkmaktadır. İletişim Başkanlığı tarafından yakın zamanda yapılan anketler ise katılımcıların tercihlerini ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulan platformda oyunların ne kadar tercih edildiği ve oyuncuların ne tür oyunları sevdikleri gibi çeşitli sorulara yanıt arandı. Katılımcılara çeşitli sorular yöneltildi.

Bu sorular arasında;

  • Oyun oynama alışkanlığınız var mı?
  • Ne tür oyunlar oynamayı tercih ediyorsunuz?
  • Oyunlara ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
  • Oyun oynarken hangi cihazları tercih ediyorsunuz?

Gibi çeşitli sorular yöneltildi.

Katılım sağlayanların %30,9 u oyun oynama alışkınlıklarının olduğunu söylerken, oyuncuların tercih ettiği oyun türünde ise ilk sırada savaş oyunları yer almaktadır. Oyuncuların % 56’sı savaş oyunlarını oyun türü olarak seçerken, bu seçimi %32,4 ile strateji oyunları takip etmektedir. Oyuncuların oyun seçimlerinde 3. sırada ise kağıt, iskambil ve taş oyunları %30,3 lük bir oranla yer almaktadır. Kelime oyunları %25,4 oranla tercih edilmekte, spor oyunları %23 tercih edilmekte, araba yarış oyunları %17,5 tercih edilmekte ve çiftlik oyunları ise %16,8 oranı ile oyuncuların sonraki tercihleri olarak ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’de oyuna 1 saat zaman ayıranların oranı %27,4 iken, oyuna 4 saatten fazla zaman ayıranların oranı ise % 9,6 olarak karşımıza çıkmaktadır. Oyuncuların günlük oyun sürelerine detaylı olarak bakacak olursak.

  • 0-1 saat % 27,4
  • 1-2 saat % 34,9
  • 2-3 saat % 20,2
  • 3-4 saat % 8
  • 4 saat ve üzeri %9,6

olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç olarak dijital oyunlar günümüzde akıllı cihazların da hayatımıza girmesiyle beraber kolay ulaşılabilirliği sayesinde boş zamanları eğlenceli geçirmek için etkin bir araç haline gelmiştir. Dijital oyunların gündelik hayatın gereksinimlerini aksatmayacak şekilde oynanması gerektiği unutulmamalıdır.

Paylaş