ÇOCUK VE SEÇTİĞİ OYUN ARASINDAKİ BAĞLANTI

Tarih: 24 Ağustos 2021
Yazar: Yasin Yoğun
Grafikler: Burak Özçelik
Okunma: 638

Dijital oyun oynama yaşı eğlence ürünlerinin hızlı ulaşılabilirliği ve günlük hayatta sık kullandığımız akıllı cihazlar sayesinde günümüzde alt yaşlara kadar inmiştir Oyun, çocukluk ve özellikle erken çocukluk olarak adlandırılan 0 ile 8 yaş dönemi ile yakından ilişkilidir. Çocuk doğası gereği oyunları eğlenceli bulmaktadır. Dünya genelindeki çocuklar doğal ortamlarda gözlemlendiğinde oyunun çocukluğun eşsiz, tek merkezi faaliyeti olduğu görülür. Tüm çocuklar herhangi bir rahatsızlıkları olmadıkça fırsat verilirse oyun oynamakta, oyun yoluyla dünyayı anlamlandırmakta ve çevreleriyle uzlaşmayı öğrenmektedir.

Pek çok ailenin içine sinmeyerek izin verdiği, bazı ailelerin çocuklarını mutlu etmek için bir yöntem olarak kullandığı, dijital oyunlar kolay ulaşılabilirliği ve zamanı eğlenceli geçirme amaçları doğrultusunda çağımızın artık vazgeçilmez eğlence araçları arasında yer almaktadır. Çocuklar yapıları gereği hayal gücü yüksek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların hayal gücünde yaşattıkları dünyayı oyunlar sayesinde ortaya çıkarma imkânları oluşmaktadır. Örneğin hayal ettiği evi inşa edebilmekte ve içerisini istediği gibi tasarlayabilmektedir. Çocuk dış çevresinde ailesinde ya da yapısı gereği ezik bir kimliğe bürünebilir. Aslında çocuk hayal gücünde bir süper kahraman olmak da isteyebilir. Çocuk süper kahraman olmak istiyorsa oynadığı oyunda süper kahraman olabileceği oyunları tercih edecektir. Bunun yanı sıra çocuk günlük hayatta şiddet unsurları ile karşı karşıya ise ya da şiddete meyilli ise oyunlardaki tercihi şiddet unsurları içeren oyunlar olacaktır. Çocuklar da yetişkinlerde olduğu gibi liderlik ruhlu yönetici ya da sorumluluk almayıp lider tarafından yönetilebilme vasıflarına sahip olmaktadır. Bu tür durumlarda ise çocuk bu vasıflarına uygun oyun seçmekte ya da kendine uygun karakterleri tercih etmektedir.

Geçmiş yıllarda Girit adasındaki kazılarda MÖ 1600’e ait salıncak kalıntıları bulunmuştur. Bu da önceki yıllarda dahi çocukların oyun oynama heveslerini ortaya koymaktadır. Oyun, genellikle, çocuğun daha sonraki yaşamlarında faydalı olacak becerileri geliştirmeyi öğrendiği bir eğitim zemini sağlamaktadır. Bilgisayarlar, akıllı telefonlar veya diğer medya cihazlarındaki dijital oyunlar, eğlenceli olmasının yanında kullanıcıya fırsatlar sunmakta ve aynı zamanda riskler içermektedir. Oyunlar yaşa ve gelişime uygun olmadığında ve alternatif olarak kendilerini meşgul etmeye ve aile ya da arkadaşlarla birlikte vakit geçirmeye zaman tanımadığında, kullanımı fiziksel olarak özellikle çocuklarda çeşitli sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Tüm duyularla doğrudan deneyim, bol bol egzersiz ve diğer çocuklarla temas sağlıklı gelişim için önemlidir.

Sonuç olarak çocuklar hayal güçlerine ve yapılarına uygun oyun oynamayı tercih etmektedirler.

Paylaş